Publikacja naukowa

"Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań"

OkładkaNa zakończenie projektu została wydana publikacja związana z osiągnięciami na temat OZE. Posłuży ona do przedstawiania barier i sugestii rozwiązań we wdrażaniu wyników badań do praktyki w sektorach mogących wykorzystywać OZE. Rozwiązania te zostały m.in. wypracowane podczas seminariów naukowych oraz na podstawie rekomendacji zebranych na wortalu projektu.

Mamy nadzieję, że publikacja w jakimś stopniu przyczyni się do przezwyciężenia barier wdrażania wyników badań z zakresu odnawialnych źródeł energii do praktyki gospodarczej, bo przecież nauka Polska ma ogromny potencjał oraz duże osiągnięcia i sukcesy w dziedzinie OZE. Należy dołożyć wszelkich starań, aby programy badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe związane z OZE były szeroko popularyzowane przy jednoczesnym wzmocnieniu ochrony własności intelektualnej z tego obszaru.

Publikację drukowaną w wersji papierowej rozesłano do podmiotów działających na rzecz nauki w obszarze OZE z całej Polski, których listę można pobrać stąd.

Aby pobrać publikację w wersji elektrocznicznej (PDF) wpisz poniżej swoje imię i nazwisko oraz nazwę instytucji, którą reprezentujesz. Następnie otworzy się plik PDF.


 
 


 

Publikacja naukowa

Seminarium

Zakończyliśmy już cykl 19 seminariów naukowych. Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za udział.